ADEPT ARGE Takımı

Adept Makina AR-GE Tanımı

Günümüzde Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon kavramları birbirleri ile karıştırılan ve hatta sıkça aynı anlamda kullanılan terimlerdir. Bu terimlerin benzerliklerini ve farklılıklarını görmek için ilk başta bu iki kavramı tanımlayalım:

İnivasyon;  OECD Oslo kılavuzunda inovasyon (yenilik, yenileşim), “yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş, ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin ; yeni bir pazarlama yönteminin ; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım, biraz uzun gözükse de özünde ifade ettiği inovasyonun “her alanda, değer katan yenilik”olduğudur. İnovasyon denince, sadece “ürün” yenilikleri değil, “hizmet”, “süreç” ve “pazarlama” gibi alanlardaki yenilikleri de aklımıza gelmesi lazım.

AR-GE; OECD Frascati kılavuzunda Ar-Ge, “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” şeklinde tanımlanmaktadır. Ar-Ge, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerini kapsar.

Adept Makina AR-GE “iCIVCIV” takımı bu iki farklı kavramı aynı anda üstlenir be bu doğrultuda projelerini geliştirir.  Belirli bir ürünün ortaya çıkartılması berilli süreçlerden geçmektedir;

 1. İhtiyacın belirlenmesi
 2. Mevcut ürünlerin artı ve eksi yönlerinin tespiti
 3. Pazar payı
 4. Maliyet
 5. Ön Teknik çalışmanın yapılması
 6. Tedarikçilerin belirlenmesi
 7. Prototip üretilmesi
 8. Final tasarımın tamamlanması
 9. Test, analiz ve raporlama süreci
 10. Ön seri üretim
 11. Seri üretim

Firmamız bünyesinde geliştirilen ve tasarlanan tüm ürünler ADEPT ARGE Takımı tarafından tasarlanır, kodlanır ve yerel üniversiteler ile ortak çalışma yürüterek, test, analiz ve raporlama sürecini gerçekleştirir.

Hali hazırda firmamız bünyesinde ileri teknoloji kuluçka makinaları tasarımı, kodlaması, akıllı kümes sistemleri, akıllı yavru kurutucular ve medikal küvezler üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Hedefimiz her yıl  %100 yerli 7 farklı ürünü dünya pazarına sunabilmektir.

Yürütülen AR-GE Projeleri

Adept AR-GE Takımının yürüttüğü projeler aşağıda sıralanmıştır.
Black Pearl Pro Kuluçka Makineleri
Kuluçka makinesi kontrol paneli
Yoğun bakım kuvezi
Yumurta ve kuluçka makinesi dezenfektan
Medikal Tekstil
Kuluçka makinesi mobil