Blog

Blog geri dön

İleri Teknoloji Kuluçka Makinesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya’da faailiyet gösteren Adept Makina Arge işbirliği ile iCIVCIV Markası altında ileri teknoloji kuluçka makineleri için çalışmalar başlatılmıştır. Tavukçuluk sektörü için geliştirilen proje amacı yüksek verimli ileri teknoloji kuluçka makineleri‘nin üretilmesidir.

Şubat 2019 da tamamlanması plananlan proje Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik bölümü Yr. Doc. Ufuk Paralı, Arş. Gör. Alperen Aksoy Adept Makina Adına Know-How Hasan Özdemir ve Mahir Erbakan tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi labaratuvarlarında kuluçka makinesi yazılım iyileştirmeleri, kuluçkada verim artırmaya yönelik rapor ve analizler, IoT nesleninin interneti kullanılarak cihazların yeni teknoloji ayak uydurması, kullanım kolaylığı sağlayacak mobil yazılımlar, internet yazılımı geliştirlmesi ve inovatif ürün tasarımı gibi unsurlar hedeflenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Yr. Doc. Ufuk Paralı “Dünya genelinde gıdaya olan talebin 2030’a gelindiğinde %50 artması ve 2050’ye gelindiğinde ise şu andaki talebin iki katına çıkması beklenmektedir. Buna ek olarak her geçen gün daha kötüye doğru değişen iklim koşulları ve artan nüfus yoğunluğu nedeniyle gıda güvenliğinin temini, sürdürülebilir verimli gıda üretimi ve tedariki günümüzün acilen çözüm bekleyen en hayati ve en zor sorunları arasında yerini almıştır. Bu nedenle, dünya üzerinde gerçekleştirilecek tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde yüksek verimlilik artık olmazsa olmaz şartlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Adept Makina kurucusu Hasan Özdemir konu ile ilgili “Hedefimiz tavukçuluk sektöründe yaşanan çıkımda yaşanan sorunlarının  önüne geçmek ve son kullanıcıya kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlara sunabilmek. Amacımız firmamızı dünyada bir marka haline getirmektir. Akdemik bilgi ve sektör deneyimizi bir araya getirerek inovatif, katma değer bir ürün ortaya çıkartarak tavukçuluk sektöründe yaşanan sıkıntılarında önünügeçmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Kuluçka makinesi proje

Bu bağlamda başta tavuk (gallus gallus domesticus) olmak üzere özellikle gıda amaçlı tüketilebilen diğer kanatlı hayvanlara ait yumurtalardan, kuluçka süreci sonunda yüksek verimlilikte çıkın alabilmek yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı günümüzün ve de yakın geleceğin sürdürülebilir gıda tedariki sorunlarından önemli bir tanesini teşkil etmektedir. Bu nedenle bu proje kapsamında, çeşitli kanatlı hayvan yumurtaları için kullanılabilecek ve göreceli olarak hali hazırda kullanımda olan cihazlardan çok daha yüksek verimlilikte çıkın verebilecek ileri teknoloji kuluçka makinasına ait prototip geliştirilecektir. Ayrıca, gıda amaçlı tüketilmeyen ve fakat ticari anlamda gelir getirebilme potansiyeli olan diğer kanatlı hayvanlara ait yumurtaların kuluçkalama işlemi de geliştirilmesi önerilen prototip ile gerçekleştirilebilecektir. Projenin gerçekleştirilmesi (i) donanımsal tasarım ve (ii) yazılımsal tasarım olmak üzere iki tasarım aşamasından oluşacaktır: (i) Donanımsal tasarım aşamasında temel amaç kalibrasyon işleminin, yumurta çevirme (viyöl çevirme) mekanik hareketinin, sıcaklık ölçümünün ve nem ölçümünün optimum düzeyde sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması olacaktır;
(ii) Yazılımsal tasarım aşamasında temel amaç veritabanı tasarımı, sensör kontrol devre kartı yazılımı tasarımı, mobil uygulama tasarımı ve web sayfası tasarımı olacaktır.
Bugüne kadar üretilmiş kuluçka makinalarına kıyasla göreceli olarak daha yüksek verimliliğin elde edilebilmesi için, yenileşimci bir kuluçka makinasına ait en önemli etmenler olarak kalibrasyonun doğruluğu, sıcaklık ve nem dağılımının cihaz içerisindeki homojenizasyonu ve yumurtaların uygun sürede ve tekrarlama miktarında çevrilmesi (viyöl çevirme) şeklinde sıralayabiliriz.

Prototipin geliştirilmesi aşamasında bu bileşenlerde yapılacak tasarım hataları cihazın verimliliğine önemli derecede zarar verecektir.

Bu proje kapsamında geliştirmeyi düşündüğümüz prototipin; (1) cihaz paneli üzerinde bulunan ilgili kanatlı hayvan seçeneğinin kullanıcı tarafından seçildikten sonra, viyöllere yerleştirilmiş döllenmiş yumurtaların kuluçkalama işlemi cihaz üzerinde bulunan sensörler ve yazılım sayesinde dışarıdan bir etki yapılmaksızın gerçekleştirilebilecek olması, (2) çoklu dil destekli arayüze sahip olması, (3) uzak bağlantı ve otomatik güncelleme olanaklarına sahip olması, (4) cihaz içerisindeki zararlı gazların tahliyesi için gerekli olan havalandırmanın diğer cihazlara göre çok daha hassas ve yeterli miktarda olması, (5) kalibrasyon aşamasında sıcaklık ve nem sapmalarının göreceli olarak çok daha düşük seviyelere çekilmesi, (6) cihaz içerisindeki oksijen miktarı seviye kontrolünün göreceli olarak daha hassas ölçümlenmesi, (7) cihaz içerisindeki sıcaklık ve nem dağılımının piyasada bulunan diğer cihazlara göre daha homojen olmasının sağlanması, (8) yumurtaya ait gramajın kategorizasyonu aşamasında kaynaklanan hatalardan dolayı çıkımda meydana gelen verimsizlik sorununu çözebilmek için gramaj belirleme çizelgesinin geliştirilmesi, (9) IoT (nesnelerin interneti), Wireless ve Bluetooth kullanılarak her makinenin benzersiz kimliklenmesi ve bu bilgilerin mobil ve web ortamına taşınması gibi tespit edilen çeşitli kritik sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Blog geri dön